Om olika energiprocesser!

Om olika energiprocesser!

Hej igen!
Förra gången snackade jag om Arbetskapacitet och Olle Prim som ni kanske kommer ihåg? Jag hade tänkt mig att ha någon form av röd tråd som man nödvändigtvis inte behöver följa som läsare. Hur som helst. Så tänkte jag berätta lite om de olika energisystemen som finns i muskeln eftersom de är starkt kopplade till arbetskapaciteten (ahh där kom den röda tråden!). Inom CrossFit så lyder en mycket bra sammanfattning syftet med crossfit enligt följande: Increased work capacity across broad time and modal domains. Förra gången pratade jag om work capacity. Nu har turen kommit till across broad time! (röd tråd nummer 2!)

Det finns tre olika energisystem som har till uppgift att frigöra energi som muskeln kan använda. Dessa energisystem är starkt kopplade till vilken typ av arbete som muskeln skall göra (och till frasen across broad time. se ovan, första stycket). Alla energisystem producerar ATP som är den ultimata energikällan för kroppens alla energikrävande processer. Vad menar jag då med typ av arbete? Jo! en typ av arbete kan ju vara att lyfta en så tung vikt som möjligt en gång (s.k. 1RM, kallas i fortsättningen arbete 1) men det kan ju också vara att köra Fran (21-15-9 ni vet… Kallas i fortsättningen arbete 2) på under 5 minuter eller springa ett maraton under 3 timmar (kallas i fortsättningen arbete 3).

Arbete 1 och arbete 2 är anaeroba energiprocesser medan arbete 3 är en aerob energiprocess. Vad menas då med det? Jo i arbete 1 (1 RM) och arbete 2 (Fran) finns det inte tillräckligt med syre för att skapa energin som muskelarbete kräver. I arbete 3 finns det dock tillräckligt med syretillförsel till muskeln för att skapa energi med hjälp av syre.

I arbete 1 (mycket kort tidsperspektiv) skapas energi med hjälp av Kreatinfosfat (Nu kanske några av er undrar om det har något att göra med kosttillskott?). Detta energisystem verkar bara under mycket korta stunder och maximalt ansträngande arbete (upp till ca 10 sekunder. T.ex. 1 RM). Om man laddar med kreatin så får man bättre kapacitet för att utföra arbete 1 (1 RM). Tyvärr får man inte så mycket förbättringar på den aeroba förmågan om man bara tränar arbete 1.

Om man nu vill anstränga sig hårt men lite längre än 10 sekunder (typ 1 RM) t.ex. Fran (21-15-9 ni vet, med andra ord arbete 2), så är det fortfarande anaerobiskt arbete men ett annat energisystem som verkar(Energi erhålls nu via mjölksyraspjälkning!). Den här typen av arbete är sjukt jobbigt och kroppen kontrar med att vilja göra sig av med den sura miljön som uppstår (vätejoner!). Ett lätt sätt för kroppen att göra sig av med syra är att kräkas upp magsyra! Många wodar och övningar inom CF är av typ arbete 2! Fördelen med arbete 2 (typ Fran) är att det tränar både muskelstyrka och aerob förmåga!

Om man nu istället inte vill känna glädjen över att ha kört en sub 3 minuters Fran utan föredrar att springa långt och lite långsammare än maxtempo så är det arbete 3(t.ex. maraton) som föredras. Arbete 3 eller aerobt arbete innebär att man har förmåga att transportera tillräckligt med syre till muskeln (via blodet) så att inte mjölksyra bildas. För att kunna utföra ett bra aerobt arbete så behöver man ha en god kondition m.a.o. bra syreupptagningsförmåga. Syreupptagningsförmåga bestäms till stor del av hjärtats kapacitet(framför allt hur mycket blod hjärtat kan pumpa ut). Aerob träning tränar inte muskelstyrkan särskilt bra.
Inom CF så är syftet att kunna prestera bra över alla dessa energisystem (across broad time!). Eftersom dessa tre system har olika tidsperspektiv så är merparten av träningen kopplad till arbete 2 (Fran ni vet). Fördelen med arbete 2 är att man tränar muskelstyrkan och den aeroba förmågan samtidigt (mer om det en annan gång!).

Sammanfattningsvis! tänk på de olika energisystemen när ni tränar då kanske det blir lite lättare att öka arbetskapaciteten över ett brett tidsspektrum!
Tack o Hej Leverpastej!

Dr Henrik
p.s. nästa vecka blir det mer fokus på fördelar med arbete 2! och lite om olika muskler

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.