DISTANSKÖPLAGEN – ”ICKE FINANSIELLA TJÄNSTER” – FRITIDSAKTIVITETER

2 kap. Avtal om varor och icke finansiella tjänster

 

Tillämpningsområde
1 § Detta kapitel gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför en tjänst åt en konsument.

 

Undantag från ångerrätten
11 § Ångerrätt gäller inte för avtal som avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.

 

Jag som tecknar tjänsteavtal via crossfiteken.se godkänner att ångerrätt ej tillämpas då tjänsten har påbörjats under ångerfrist i det fall ångerfrist är gällande.

 

Information från näringsidkaren CrossFit Eken (Ekens Sport och Media AB)
Alla köp av varor och tjänster via crossfiteken.se kommer att faktureras köparen via e-post (10 dgr betalningsvillkor) om inget annat betalsätt anges.

 

Alla prisuppgifter på crossfiteken.se är inkl. moms.

 

Org.Nr: 556909-2140 Ekens Sport och Media AB, Götgatan 130, info@crossfiteken.se

 

Fullständig författningssamling finns här…