WOD 1/4

WOD 1/4

A) Power snatch: lägg 15 minuter på att hitta en för dagen tung 1a. Börja lätt och jobba dig uppåt! Sätt ett nytt pr om du inte har något! Har du ett pr så slå det! Skriv upp ditt nya pr!

B) Viktad pullup: lägg 15 minuter på att hitta en för dagen tung 1a. Börja lätt och jobba dig uppåt. Sätt ett nytt pr om du inte har något! Har du ett pr så slå det! Skriv upp och kom ihåg ditt nya pr!

OBS: Detta är endast för dem som har 10 strikta pullups eller mer utan band. Har man inte det jobbar man som igår med att hitta det tunnaste bandet man kan göra 10 strikta reps på. Endast 3 försök med 3-4 minuters vila mellan seten.

C) 6RFT:

6 Pullups

6 Lateral burpees over bar

6 Powersnatch @ 50%1rm

Nedskalning: strikta pullups med band. Uppskalning pullups: CTB/strikt CTB/L-CTB! Uppskalning burpees: bar facing. Uppskalning powersnatch: 60%1rm.

Timecap 12 minuter.

No Comments

Post A Comment