Torsdag 31/10-13

Torsdag 31/10-13

A)
2min strikt muscle up (träna på det om du inte redan kan, öva falsegrip osv)
1min vila
2min strikta ttb
1min vila
2min strikta hspu

Jobba strikt idag, skalning sker inte med kippung, bygg upp med kuddar under huvudet om ni inte kan göra hspu, dra knäna så högt upp vi kan om vi inte har ttb, och öva på falesgrip-pullups istället för muscle ups, ja ni hajjar..
B)
AMRAP 3:
10 Thrusters, 42,5/32,5
10 Sdhp 16/12 kb
Vila 30 sek
AMRAP 3:
10 Power Cleans, 42,5/32,5
10 Burpees
Vila 30 sek
AMRAP 3:
10 Jerks, 42,5/32,5
10 Box Jumps, 20″

Håll ett supertempo idag, det är korta workouts och relativt trevliga vikter, go hard!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.