Lucia-WOD 2013

Lucia-WOD 2013

Buy in: 75 burpees

5 rundor:

5 Thrusters 30/42,5
10 Overhead squat 30/42,5
15 Front squats 30/42,5

3 st wallballs on the minute

Cash out: 75 burpees

Det är många nedtagningar idag och tänk på säkerheten när ni går ned. Form före vikt!
Droppa aldrig ovanför höften!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.