Lördag 14/12-13

Lördag 14/12-13

A) styrka

Bygg er upp till en för dagen tung 3:a i oh-squat
Via föjande set:
7-7-7-5-5-3

Gå ihop 2 och 2

B)16min amrap i team om två
Amrap
1) 12 oh squats 42,5/30. (rött skalar upp till squat snatch) -bestäm er innan och fråga tränaren om ni är osäkra.
30 double unders

2) 20 meters bear crawl
15 wall balls
20 meters bear crawl

Om vi riggar upp alla stänger närmst den stora vita väggen löser det sig nog bra, 1) börjar göra sina oh-squats/ryck
och 2) kryper upp till väggen med cf södra stationsloggan, gör 15 wallballs och kryper tillbaka.
När 2) kommer tillbaka byter 1) och 2)plats, 2) tar vid där 1) slutade:) dvs om person nummer 1 hunnit 7 double unders så fortsätter 2)med de 23 sista innan denne fortsätter på squatsen/rycken.

Samla så så många rep av rycken och dubbelhoppen det går

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.