Avtal

MEDLEMSVILLKOR CROSSFIT EKEN

Priser
Nybörjarkurs 1450kr, vilket inkluderar 5 tillfällen.

Efter kursens avslut, 14 dagars fri träning.

Alternativen för medlemskap är:

Medlemskap 24 månader 1150/SEK månad

Medlemskap 12 månader 1250 SEK/månad

Medlemskap 6 månader 1350 SEK/månad

Månadskort obundet 1500 SEK/månad

Student 6 månader 900 SEK/månad

Autogirering sker den 26:e varje månad. Om den 26:e är en röd dag eller helgdag görs dragningen nästkommande bankdag. Misslyckas autogirering gör ett till försök nästkommande bankdag. Det måste finnas täckning på bankkontot dagen innan så att autogireringen ska utföras. Detta avtal är bindande enligt ovan, därefter fortsätter dragningarna via autogiro tills dess att avtalet sägs upp av endera parten. Uppsägningstiden är två (2) kalendermånader, vilket innebär att medlem som exempelvis vill att avtalet skall upphöra från och med den 30/6 måste säga upp avtalet senast den 30/4. Uppsägning skall ske skriftligen per mail till info@crossfiteken.se

 

Jag förbinder mig via detta avtal:

 1. Avtal förlängs automatiskt med två (2) månaders intervaller efter avtalstidens utgång tills dess medlem säger upp avtalet.
 2. När bindningstiden gått ut kan priset på medlemskapet justeras till den då rådande prisnivån.
 3. Uppsägning av avtalet under avtalstiden är ej möjlig.
 4. Vid månadsbetalning via faktura är påförs en fakturaavgift på 25kr.
 5. Om betalning saknas eller är sen, så utgår en påminnelseavgift på 100kr per påminnelse. På förfallodagen utgår dröjsmålsränta (8.5%).
 6. Efter två (2) st påminnelser spärras kortet för träning och fakturan går vidare till inkasso.
 7. Kortet kan låsas upp mot en avgift på 200 kr efter att alla skulder/passfrysningar har blivit reglerade.
 8. Frysning av medlemskapet är endast tillåten vid flytt, graviditet samt vid skada, med ett giltigt läkarintyg.
 9. Medlemskapet är personligt men kan överlåtas till annan för en avgift av 500kr.
 10. CrossFit Eken avskriver sig härmed från allt ansvar för skada och eller förlust, som åsamkas medlem.
 11. All träning sker på egen risk och på eget ansvar.
 12. Medlemskapet kan icke frysas utan löper enligt avtalad träningsperiod.
 13. Autogiro abonnemang har en uppsägningstid på 2 månad.
 14. Skador som uppkommer på lokal / utrustning p.g.a. slarv, oaktsamhet bekostas av den tränande.
 15. Vi äger rätt att med omedelbar verkan avstänga medlem från tillträde till lokalen om normala trivselregler ej efterföljs.
 16. Alla redskap och vikter skall återställas till sina ordinarie platser efter träningspassens slut.
 17. Barn under 14 år får vistas på CrossFit Eken under uppsyn av förmyndare. När medlemmen vistas på Eken, så ska denna person befinna sig i medlemmens direkta närhet. När medlemmen tränar på CrossFit Eken så ska eventuell person som medlemmen står som målsman till vistas på den yta i lokalen där minst risk för olyckor gäller. Denna plats skall anvisas av CrossFit Ekens personal. Samtidigt så skall medlemmens sällskap kunna ha ögonkontakt med medlemmen.
 18. Städa efter er, torka upp svett, talk, handavtryck och annat som du lämnat efter dig.
 19. Lyssna och göra sitt bästa att följa instruktioner från tränarna.

 

Passbokning/Entrè

 1. Man ska alltid boka in sig för att delta på ett pass.Man kan boka pass fram till 1 timme innan passet startar.
 2. När det gäller våra morgonpass ska man boka som senaste kl 22:00 kvällen innan. Vi rekommenderar dock att ni bokar i god tid innan så att instruktören vet hur många som kommer att delta på passet.
 3. Instruktören har rätt att ställa in ett pass som har mindre än 4 deltagare. Detta annonseras via sms eller mail minst 2 timmar innan passet startar.
 4. Vid miss av 3 avbokningar kommer kortet temporärt att frysas och en administrationsavgift på 150 SEK kommer att tas ut för att aktivera kortet igen.
 5. Klasser går alltid först. Klasser har företräde till all utrustning samt alla ytor i lokalen. Träning vid sidan av klasser sker, efter samtycke med tränare, tyst och respektfullt inför tränare och klassdeltagare. Blir jag tillsagd att flytta på mig eller att dämpa mig så lyder jag tränare.
 6. Har jag inte fått godkänt av tränare att utföra övningar som ingår i dagens WOD så respekterar jag dennes beslut tills jag får ett godkänt och säkert utförande.
 7. Om jag har en skada, eller på något annat sätt en begränsning gällande min träning, så framför jag detta till min tränare så att träningen kan anpassas.
 8. Alla våra abonnemang är löpande, dvs löper vidare månad för månad även efter dess att bindningstiden löpt ut.

BOXREGLER

ATTITYD

 1. Lämna ditt ego utanför – Hjälp andra bli bättre än dig själv. Ingen hos oss behöver hävda sig inför andra. Inför tränaren och uppgiften är alla lika!
 2. Om du har skador eller begränsningar – informera tränaren!
 3. Är du osäker på något – fråga tränaren, vi finns här för er..
 4. Du är klar med ditt pass när hela gruppen är klar. Uppmuntra och stötta alltid de som är kvar, de kommer att göra samma sak för dig. 5. Säkerhet för dig själv och dina träningskamrater skall alltid ha högst prioritet. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.
 5. Vikt, om en tränare, god vän eller annan medlem rekommenderar att du tar av lite vikt från stången när du kör marklyft, tipsar i all välmening om att du står på tårna när du knäböjer, lyssna för de har antagligen rätt. MEN, tänk dig för innan du ger råd, vissa grejer måste justeras mitt i en wod, vissa grejer måste vänta tills efteråt.

 

RESPEKT

 1. Nolltolerans – Här är vi alla samma lika. Alla former av rasism, homofobi mm leder omedelbart till uppsägning av medlemskapet. Läs mer här
 2. Kom till ditt pass i tid! Sköt din bokning enligt bokningsreglerna. Kommer ni några minuter sent är genomgången gjord och det finns ej tid att repetera samt säkerheten minskar drastiskt av att hoppa in efter genomgång!
 3. Lyssna på din tränare och följ instruktionerna! Var inte i vägen för, eller på något sätt, störa pågående pass, eller personlig träning, när denne vistas på Eken.
 4. Hälsa på dina kamrater och introducera dig för dem du inte träffat, välkomna de som är nya. Samhörighet och kamratskap är viktigt för oss.
 5. Visa hänsyn och respekt i lokalen. Uppträd mot andra så som du vill att de skall uppträda mot dig.
 6. Sköt om din hygien. För din egen och andras skull.

 

LOKAL & UTRUSTNING

 1. Magnesium ska användas vid behov men bara på händerna, inte på golvet! Håll dig över lådan när du tar på det.
 2. Dumpa inte kettlebells och tomma skivstänger! Lagren spricker lätt på skivstängerna och KBs spricker i gjutningen. Dumpning med bumpers på stången är ok om det så krävs.
 3. Städa efter dig! Vikter och utrustning skall tillbaka till sin rätta plats. Magnesium, svett, vatten, tejp etc skall städas bort.
 4. Informera oss eller skriv på en lapp och lägg i repan om du upptäcker något som är trasigt, felaktigt eller som saknas så att vi snabbt kan åtgärda det.