Armageddon 4/9

Armageddon 4/9

1. Styrka, med lång vila:
•Snatch – 78% x 1 x 3 (65kg)
•Clean & jerk – 73% x 1 x 3 (82,5kg)
•Snatch pull – 97% (of snatch) x 3 x 3 (här kör jag på 100kg eftersom mitt pr på 82,5kg är så begränsat av bristfällig teknik)
•Snatch deadlift – 105% (of snatch) x 3 x 3 (av samma skäl som ovan kör jag här 110, 115 och 120kg på dessa set)
•Front squat – 81% x 3 x 5; follow each set immediately with 3 box jumps (kör på 112,5kg och kör höga boxen+20kg platta ovanpå)

2. Metcon

3RFT:
7 HSclean 65kg (eller 60% av max)
7 Deadlift 65kg
60 DU

Bränner av detta på 5:14. Tack till Matte som var med och sparrade!

No pain no gain! / Armageddon

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.